عنوان : آزمون های آنلاین و نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم ورود : شرکت یکساله در همه کتاب های درسی دوره تحصیلی
ورود اعضاء ثبت نام شده به مدت یکسال تحصیلی برای همه آزمون ها
توجّه 1 : دانش آموز گرامی : شمـا این هزینـه اندک را تنهـا یک بار ، برای کلیه آزمون های کتاب های درسـی دوره خود ، می پردازید و پس از آن ، می توانید به صورت مداوم و رایگان به مدت یک سال تحصیلی ، از محل رمـز عبور ، وارد آزمون ها شده و از نتایج آنها آگاه شوید .

توجّه 2 :
دانش آموز گرامی : با توجه به ارسال پیامک از طرف سایت ، در زمان ثبت نام ، حتما" شماره موبایل معتبر وارد نمایید. رمز عبور شما ، شماره موبایل شما می باشد.در صورت فراموش کردن رمز عبور، از اینجا ،درخواست خود را به مدیریت سـایت اعلام نموده ، تا شماره رمزتان به موبایل شما ارسـال شود .

برای ورود به آزمـون ها ، شماره موبایل خود در زمـان ثبت نام را وارد نمایید .
رمز عبور : *

ثبت نام عضویت جدید به مدت یکسال تحصیلی برای همه آزمون ها
 نام و نام خانوادگی : *
نام استان : *  
نام شهرستان : *
پایه : *
شعبه کلاسی : *
نام مدرسه : *
رمزعبور ( شماره موبایل معتبر : *
تکرار رمز عبور : *