نفرات برتر آزمون های امتحانک

 

امیر حسین احمدی دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

 

امیر حاجیلو دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

 

حسی استادی دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

 

امیر آریا بهاروند دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

 

حمید رضا صالحی دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

 

عباس غفوری دانش آموز ممتاز هفتم امتحانک

دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) شیراز

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی *:

پایه کلاسی و نام مدرسه *:

شماره موبایل جهت ارسال پیامک *:

متن پیام *: