هیچ دوره ای در این بخش تعریف
نشده در این قسمت ثبت نشده است

 

 

 

 
‘. $rs[“onvan”].’‘ ;

$i++;
}while(rsmovenext() and $i < $tx * ($p+1)); // echo $i,$rsrecordcount; if($rsrecordcount > $i ){$sbaad=1;}else{$sbaad=0;}
do{
$arlink[$i] =’‘;
$ari[$i]=$i;
$i++;
}while ($i < $tx); ?>


    خروج&target=” style=”color:white;text-decoration:none;;font-family: ‘IRANSans’,BYekan,tahoma ; font-size: 9.5pt;margin-top:-10px ;”>
درخواست
عضویت / ورود اعضاء

دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

صفحه بعد‘;

}
if ($p > 0){
echo ‘صفحه قبل

‘;

}
include_once(“bottom.php”);
?>