عنوان : آزمون های آنلاین و نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم
توجه 1 : دانش آموز گرامی : شما این هزینه اندک را تنهـا یک بار و به مدت یک سال تحصیلی ، برای کلیه آزمون های کتاب های درسـی دورره  خود می پردازید .

توجّه 2 :
دانش آموز گرامی : رمز عبور شما ، شماره موبایل شما می باشد . در صورت فراموش کردن رمز عبور ، از اینجا ، درخواست خود را به مدیریت سایت اعلام نمایید.
ورود اعضاء ثبت نام شده به مدت یکسال تحصیلی برای همه کتاب ها

برای ورود به آزمـون ها ، شماره موبایل خود در زمـان ثبت نام را وارد نمایید .
رمز عبور : *


ثبت نام عضویت به مدت یکسال تحصیلی برای همه کتاب ها
 نام و نام خانوادگی : *
نام استان : *  
نام شهرستان : *
پایه : *
نام مدرسه : *
رمز عبور ( شماره موبایل معتبر : *
تکرار رمز عبور : *
هزینه شرکت یکساله : 10000 تومان