درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .


زبان انگلیسی دهم تجربی


ریاضی دهم تجربی


دینی دهم تجربی


زیست شناسی دهم تجربی

شیمی دهم تجربی

عربی دهم تجربی

فارسی دهم تجربی

فیزیک دهم تجربی

نگارش دهم تجربی

سواد رسانه ای دهم تجربی

آمادگی دفاعی دهم تجربی

پیشرفت تحصیلی 1 دهم تجربی

پیشرفت تحصیلی 2 دهم تجربی

تیزهوشان پایه دهم تجربی

نوبت اول دهم تجربی

نوبت دوم دهم تجربی