درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .


نمونه سوالات زبان نهم


نمونه سوالات ریاضی نهم


نمونه سوالات فارسی نهم


نمونه سوالات قرآن نهم

نمونه سوالات عربی نهم

نمونه سوالات علوم نهم

نمونه سوالات فناوری نهم

نمونه سوالات اجتماعی نهم

نمونه سوالات هنر نهم

نمونه سوالات پیام نهم

نمونه سوالات نهم نوبت اول

نمونه سوالات نهم نوبت دوم

آزمون های نمونه دولتی نهم

آزمون های تیزهوشان نهم

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 15 آبان )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 18 آبان )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 21 آبان )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 24 آذر )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 3 دی )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 1 بهمن )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 23 بهمن )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 5 اسفند )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 13 اسفند )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 20 اسفند )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 16 فروردین )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 25 فروردین )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 2 اردیبهشت )

آزمون پیشرفت تحصیلی ( 24 اردیبهشت )