درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

آزمون مطالعات اجتماعی 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون علوم تجربی 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون ریاضی 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون زبان انگلیسی 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون پیام های آسمان 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون عربی 24 آذر ماه پایه نهم

آزمون فارسی 24 آذر ماه پایه نهم