درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

آزمون مطالعات اجتماعی 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون علوم تجربی 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون ریاضی 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون زبان انگلیسی 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون پیام های آسمان 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون عربی 1 بهمن ماه پایه نهم

آزمون فارسی 1 بهمن ماه پایه نهم