درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

آزمون مطالعات اجتماعی 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون علوم تجربی 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون ریاضی 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون زبان انگلیسی 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون پیام های آسمان 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون عربی 20 اسفند ماه پایه نهم

آزمون فارسی 20 اسفند ماه پایه نهم