درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

آزمون فارسی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون عربی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون پیام های آسمان 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون زبان انگلیسی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون ریاضی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون علوم تجربی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون مطالعات اجتماعی 2 اردیبهشت ماه پایه نهم