درخواست عضویت / ورود اعضاء
دانش آموز گرامی : شما می توانید با یک بار ثبت نام ، به مدت یکسال تحصیلی در کلیه آزمون های دوره خود بصورت متوالی شرکت نمایید .

آزمون فارسی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون عربی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون پیام های آسمان 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون زبان انگلیسی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون ریاضی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون علوم تجربی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم

آزمون مطالعات اجتماعی 24 اردیبهشت ماه پایه نهم