آزمون آنلاین درس 1 زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱ زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین تستی درس My name زبان پایه هفتم


آزمون آنلاین درس ۱ زبان انگلیسی هفتم

آزمون آنلاین درس ۱ زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس 1 زبان پایه هفتم My name می باشد و کمک شایانی به دانش آموزان پایه هفتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 01:00:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :