آزمون آنلاین درس 1 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱ عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱ عربی پایه هفتم : ( قیمَهُ الْعِلْمِ ) ، ( نورُ الْکلامِ ) ، ( کَنْــزُ الکُنــوزِ )


آزمون آنلاین درس 1 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 1 عربی پایه هفتم : درس اوّل کتاب عربی پایه هفتم ( قیمَةُ الْعِلْمِ ) ، ( نورُ الْکلامِ ) ، ( کَنْــزُ الکُنــوزِ )

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :