آزمون آنلاین درس 11 ادبیات فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۱ ادبیات فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۱ فارسی پایه هفتم : درس یازدهم: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت


آزمون آنلاین درس 11 فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 11 فارسی پایه هفتم : درس یازدهم: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :