آزمون آنلاین درس 11 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۱۱ قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۱۱ قرآن پایه هشتم


آزمون آنلاین درس 11 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس 11 قرآن پایه هشتم : سورهٔ « ص » - سورهٔ ُز َمر -  پرواز به سوی آسمان

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :