آزمون آنلاین درس 12 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۲ عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۲ عربی پایه هفتم : پایه هفتم ( درس دوازدهم: الْایّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْلْوانُ )


آزمون آنلاین درس 12 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 12 عربی پایه هفتم : آشنایی با کلمات جدید درس دوازدهم - آشنایی با مترادف و متضاد کلمات - روان‌خوانی و ترجمه متن درس - آشنایی با فصول و رنگ‌ها

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :