آزمون آنلاین درس 14 ادبیات فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۴ ادبیات فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۱۴ فارسی پایه هفتم  : درس چهاردهم: امام خمینی ( قُدِّسَ سِرُّهُ )


آزمون آنلاین درس 14 فارسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 14 فارسی پایه هفتم  : درس چهاردهم: امام خمینی )قُدِّسَ سِرُّهُ(

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :