آزمون آنلاین درس 2 زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۲ زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۲ زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس ۲ زبان پایه هفتم My classmate می باشد.


آزمون آنلاین درس ۲ زبان انگلیسی هفتم

آزمون آنلاین درس ۲ زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس ۲ زبان پایه هفتم My classmate می باشد و کمک شایانی به دانش آموزان پایه هفتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :