آزمون آنلاین درس 2 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۲ عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۲ عربی پایه هفتم : پایه هفتم (درس دوم: جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصیحَهِ)


آزمون آنلاین درس 2 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 2 عربی پایه هفتم : پایه هفتم (درس دوم: جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ)

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :