آزمون آنلاین درس 3 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۳ عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۳ عربی پایه هفتم : درس سوّم عربی ، پایه هفتم (الْحِکَمُ النّافِعَهُ و الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّهُ)


آزمون آنلاین درس 3 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 3 عربی پایه هفتم : درس سوّم عربی ، پایه هفتم (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّةُ)

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :