آزمون آنلاین درس 3 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۳ قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۳ قرآن پایه هشتم


آزمون آنلاین درس 3 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس 3 قرآن پایه هشتم : سورهٔ ُشعراء : خدایا من و پدر و مادرم را ببخشای!

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :