آزمون آنلاین درس 5 زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۵ زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۵ زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس ۱ زبان پایه هفتم My appearance می باشد.


آزمون آنلاین درس 5 زبان انگلیسی هفتم

آزمون آنلاین درس 5 زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس 1 زبان پایه هفتم My appearance می باشد و کمک شایانی به دانش آموزان پایه هفتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :