آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۶ زبان انگلیسی پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۶ زبان پایه هشتم : My village


آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی هشتم

آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی هشتم : شامل سوالات تستی درس My village می باشد که کمک شایانی در پیشرفت دانش آموز در زبان انگلیسی پایه هشتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :