آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۶ زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۶ زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس ۶ زبان پایه هفتم My house می باشد.


آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی هفتم

آزمون آنلاین درس 6 زبان انگلیسی هفتم ، شامل آزمون تستی از درس 6 زبان پایه هفتم My house می باشد و کمک شایانی به دانش آموزان پایه هفتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :