آزمون آنلاین درس 6 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۶ عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۶ عربی پایه هفتم : درس ششم عربی ، پایه هفتم (الْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّهُ)


آزمون آنلاین درس 6 عربی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس 6 عربی پایه هفتم : درس ششم عربی ، پایه هفتم (الْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّةُ)

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :