آزمون آنلاین درس 6 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۶ قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۶ قرآن پایه هشتم


آزمون آنلاین درس 6 قرآن پایه هشتم

آزمون آنلاین درس 6 قرآن پایه هشتم : سورهٔ عنکبوت : جایگاه زن در قرآن

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :