آزمون آنلاین درس 7 زبان انگلیسی پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۷ زبان انگلیسی پایه هشتم

آزمون آنلاین درس ۷ زبان پایه هشتم : My hobbies


آزمون آنلاین درس 7 زبان انگلیسی هشتم

آزمون آنلاین درس 7 زبان انگلیسی هشتم : شامل سوالات تستی درس My hobbies می باشد که کمک شایانی در پیشرفت دانش آموز در زبان انگلیسی پایه هشتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :