آزمون آنلاین درس 8 زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۸ زبان انگلیسی پایه هفتم

آزمون آنلاین درس ۸ زبان انگلیسی هفتم : آزمون تستی از درس ۸ زبان پایه هفتم My favorite food می باشد.


آزمون آنلاین درس 8 زبان انگلیسی هفتم

آزمون آنلاین درس ۸ زبان انگلیسی هفتم : آزمون تستی از درس ۸ زبان پایه هفتم My favorite food می باشد. و کمک شایانی به دانش آموزان پایه هفتم خواهد داشت .

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :