آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه نهم : مجموعه ها


آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه نهم : درس اول: معرفی مجموعه ..... درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها ...... درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها .... درس چهارم: مجموعه ها و احتمال 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :