آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه هشتم : عددهای صحیح و گویا


آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه هشتم : درس اول: یادآوری عددهای صحیح ...... درس دوم: معرفی عددهای گویا ..... درس سوم: جمع و تفریق عددهای گویا ...... درس چهارم: ضرب و تقسیم عددهای گویا

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :