آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه هفتم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه هفتم

آزمون آنلاین فصل ۱ ریاضی پایه هفتم : راهبردهای حل مسئله


آزمون آنلاین فصل 1 ریاضی پایه هفتم

راهبرد رسم شکل - راهبرد الگوسازی - راهبرد حذف حالتهای نامطلوب - راهبرد الگویابی - راهبرد حدس و آزمایش - راهبرد زیرمسئله - راهبرد حل مسئلۀ ساده تر - راهبرد روشهای نمادین

20 سوال    زمان: 01:00:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :