آزمون آنلاین فصل 1 مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل ۱ مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل ۱ مطالعات اجتماعی نهم


آزمون آنلاین فصل 1 مطالعات اجتماعی نهم

آزمون آنلاین فصل 1 مطالعات اجتماعی نهم : فصل اول: سیاره ما، زمین ..... درس :1 زمین،مهدزیبای انسان ها....درس :٢حرکات زمین 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :