آزمون آنلاین فصل 10 علوم تجربی پایه هفتم

آزمون آنلاین فصل ۱۰ علوم تجربی پایه هفتم

آزمون آنلاین فصل دهم ….. گرما و بهینه سازی مصرف انرژی


آزمون آنلاین فصل 10 علوم پایه هفتم

آزمون آنلاین فصل 10 علوم پایه هفتم : فصل دهم ..... گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :