آزمون آنلاین فصل 11 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 11 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 11 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل یازدهم: اروپا و افریقا .... درس : 21 ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا .... درس : 22 ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :