آزمون آنلاین فصل 12 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 12 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 12 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل دوازدهم : قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه .... درس : 23 قارهٔ آمریکا.... درس : 24 قارهٔ استرالیا و اقیانوسیه 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :