آزمون آنلاین فصل 12 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه هفتم


آزمون آنلاین فصل 12 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن ایران باستان : درس :٢٣  عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان : درس :٢٤ دانش و هنر در ایران باستان

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :