آزمون آنلاین فصل 2 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۲ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۲ ریاضی پایه نهم : عددهای حقیقی


آزمون آنلاین فصل 2 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 2 ریاضی پایه نهم : درس اول: عددهای گویا ....... درس دوم: عددهای حقیقی ...... درس سوم: ٔ قدر مطلق و محاسبه تقریبی 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :