آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۲ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل دوم: نقش دولت در ادارهٔ کشور.... درس : 3 ساختار و تشکیلات دولت .... درس : 4 وظایف دولت

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :