آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۲ مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۲ مطالعات اجتماعی هفتم


آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل 2 مطالعات اجتماعی هفتم : فصل دوم: قانون : درس : 3 چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟  : درس : 4 قانون گذاری

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :