آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۳ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۳ ریاضی پایه نهم : استدلال و اثبات در هندسه


آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه نهم : درس اول: استدلال ...... درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه ........ درس سوم: همنهشتی مثلث ها..... درس چهارم: حل مسئله در هندسه ..... درس پنجم: شکل های متشابه 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :