آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۳ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۳ ریاضی پایه هشتم : چندضلعی ها


آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 3 ریاضی پایه هشتم : درس اول: چندضلعی ها و تقارن ..... درس دوم: توازی و تعامد ..... درس سوم: چهارضلعی ها ...... درس چهارم: زاویه های داخلی...... درس پنجم: زاویه های خارجی 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :