آزمون آنلاین فصل 3 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۳ مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۳ مطالعات اجتماعی هفتم


آزمون آنلاین فصل 3 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل 3 مطالعات اجتماعی هفتم : فصل سوم: مقابله با حوادث : درس : 5 همدلی و همیاری در حوادث : درس : 6 بیمه و مقابله با حوادث

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :