آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۴ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۴ ریاضی پایه نهم : توان و ریشه


آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه نهم : درس اول: توان صحیح....... درس دوم: نماد علمی...... درس سوم: ریشه گیری ...... درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :