آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۴ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۴ ریاضی پایه هشتم : جبر و معادله


آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 4 ریاضی پایه هشتم : درس اول: ساده کردن عبارتهای جبری .... درس دوم: پیداکردن مقدار یک عبارت جبری ..... درس سوم: تجزیه عبارتهای جبری ....... درس چهارم: معادله

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :