آزمون آنلاین فصل 4 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۴ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۴ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 4 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 4 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل چهارم: عصر ارتباطات.... درس : 7 ارتباط و رسانه .... درس : 8 رسانه ها در زندگی ما 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :