آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۵ ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل ۵ ریاضی پایه نهم : عبارت های جبری


آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه نهم

آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه نهم : درس اول: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد...... درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها...... درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :