آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۵ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۵ ریاضی پایه هشتم : بردار و مختصات


آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی پایه هشتم : درس اول: جمع بردارها...... درس دوم: ضرب عدد در بردار ....... درس سوم: بردارهای واحد مختصات 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :