آزمون آنلاین فصل 5 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۵ مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل ۵ مطالعات اجتماعی هفتم


آزمون آنلاین فصل 5 مطالعات اجتماعی هفتم

آزمون آنلاین فصل 5 مطالعات اجتماعی هفتم : فصل پنجم: محیط زندگی خود را بشناسیم : درس 9 : من کجا زندگی میکنم؟ درس 10 : ایران، خانه ما 

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :