آزمون آنلاین فصل 6 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۶ ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل ۶ ریاضی پایه هشتم : مثلث


آزمون آنلاین فصل 6 ریاضی پایه هشتم

آزمون آنلاین فصل 6 ریاضی پایه هشتم : درس اول: ٔ رابطه فیثاغورس..... درس دوم: شکل های همنهشت ..... درس سوم: مثلثهای همنهشت ..... درس چهارم: همنهشتی مثلث های قائم الزاویه 

20 سوال    زمان: 00:40:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :