آزمون آنلاین فصل 6 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل ۶ مطالعات اجتماعی هشتم


آزمون آنلاین فصل 6 مطالعات اجتماعی هشتم

آزمون آنلاین فصل 6 مطالعات اجتماعی هشتم : فصل ششم: عصری تازه در تاریخ ایران.... درس : 11 ورود اسلام به ایران .... درس : 12 عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسلامی

20 سوال    زمان: 00:20:00
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید :